Pivo a legislativa

Kdo chce pivo vyrábět, prodávat nebo mu porozumět i z jiné stránky pohledu, než jen chuťové, měl by se zorientovat i v legislativě, která se k němu pojí.

Je celá řada zákonů, vyhlášek a dalších předpisů, které se vztahují na pivo, jeho výrobu, prodej, propagaci či konzumaci.

Z pohledu výroby piva se jedná především o:

 • Vyhláška 248/2018 Sb. o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí: definuje, co je a není pivo nebo nápoj na bázi piva, jeho druhy, fyzikální a chemické požadavky na jakost piva a nápojů na bázi piva
 • Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele: Tento zákon stanoví, mimo jiné, chmelařské oblasti a chmelařské polohy
 • Zákon č. 353/2003 Sb., zákon o spotřební dani: upravuje podmínky zdaňování piva spotřebními daněmi
 • Zákon č. 455/1991 Sb., zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon): definuje požadavky na Živnost ohlašovací řemeslná = pivovarnictví a sladovnictví – tj. kdo se může stát pivovarníkem nebo sladovníkem

Z pohledu spotřeby piva jde o:

 • Zákon č. 65/2017, zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
  • hlava III – omezení dostupnosti alkoholických nápojů
   • zákaz a omezení prodeje a podávání alkoholických nápojů
   • zakázán prodej, výroba a dovoz hraček napodobujících tvar a vzhled obalu alkoholických nápojů
   • podmínky prodeje nebo podávání alkoholických nápojů
    • zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let
   • příležitostný prodej alkoholických nápojů – jeho regulace
   • prodej alkoholických nápojů prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (tj. přes eshop)
   • povinnost prodejce alkoholických nápojů – vykázat osobu mladší 18 let pod vlivem alkoholu
  • hlava IX – přestupky – zákaz prodeje nebo podání alkoholu osobám mladším 18 let, kdo prodá alkoholický nápoj osobě zjevně ovlivněné alkoholem, prodá, vyrobí nebo doveze hračku napodobující tvar a vzhled obalu alkoholického nápoje, sankce až 2 miliony korun, uzavření provozovny, zákaz činnosti pro prodejce alkoholu
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
  • Stanoveny základní povinnosti pro konání ve vztahu ke spotřebiteli
   • Poctivost prodeje výrobku a poskytování služeb
   • Prodávající, který v souvislosti s uzavřenou smlouvou používá pro komunikaci se spotřebitelem veřejnou komunikační službu, nesmí použít takovou službu, jejíž využití by pro spotřebitele znamenalo účtování vyšších cen, než je běžná cena hovoru
   • Nekalé obchodní praktiky
    • Klamavá konání
    • Klamavá opomenutí
    • Agresivní obchodní praktiky
   • Zákaz diskriminace spotřebitele
   • Informační povinnost o prodávaných výrobcích nebo poskytovaných službách
   • Informační povinnost o mimosoudních řešení spotřebitelských sporů
 • Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
  • Reklama na alkoholické nápoje nesmí
   • nabádat k nestřídmému užívání alkoholických nápojů anebo záporně či ironicky hodnotit abstinenci nebo zdrženlivost,
   • být zaměřena na osoby mladší 18 let, zejména nesmí tyto osoby ani osoby, které jako mladší 18 let vyhlížejí, zobrazovat při spotřebě alkoholických nápojů nebo nesmí využívat prvky, prostředky nebo akce, které osoby mladší 18 let oslovují
   • spojovat spotřebu alkoholu se zvýšenými výkony nebo být užita v souvislosti s řízením vozidla
   • vytvářet dojem, že spotřeba alkoholu přispívá ke společenskému nebo sexuálnímu úspěchu
   • tvrdit, že alkohol v nápoji má léčebné vlastnosti nebo povzbuzující nebo uklidňující účinek anebo že je prostředkem řešení osobních problémů
   • zdůrazňovat obsah alkoholu jako kladnou vlastnost nápoje

Nad rámec zákona existuje ale i tzv. samoregulace – dobrovolné závazky a omezení výrobců nebo prodejců alkoholu např. v oblasti reklamy nebo propagace.

Samoregulace je vhodnější alternativou pro etické formování reklamy, která umožňuje reagovat na vznikající výzvy související s digitalizací efektivně a v dostatečném předstihu.

Většina zemí vyspělého světa používá samoregulaci či samoregulace byla základem pro vytvoření nebo aktualizaci národních legislativ. Samoregulační závazky v drtivé většině případů zapojují do vymáhání nezávislé třetí strany, vládní audity, apod.

Příkladem samoregulačních aktivit v reklamě jsou:

 • Rada pro reklamu (Etický kodex s mechanismem kontroly)
 • Komise Společenská zodpovědnost pivovarů při Českém svazu pivovarů a sladoven (Etický kodex s mechanismem kontroly)
 • Kodex komerční komunikace a Komise pro odpovědnost Plzeňského Prazdroje (interní pravidla s mechanismem kontroly)
 • Mezinárodní aliance pro zodpovědné pití (IARD), do které se zapojují největší výrobci piva, vína a lihovin s cílem přijímat závazky, které povedou ke snižování škodlivého pití
 • Kreativní/reklamní agentury podléhající smluvním závazkům dodržování etiky v reklamě pod hrozbou pokuty

Příklady samoregulačních pravidel pivovarníků:

 • Žádná osoba vystupující v reklamě jako konzument piva nesmí jako osoba mladší 18 let ani vypadat a fakticky musí být starší 25 let.
 • Reklama na pivo nesmí být vysílána v komerčních přestávkách před, během nebo hned po dětských televizních nebo rozhlasových programech.
 • Reklama nesmí propagovat pivo v médiích, programech nebo během událostí, u nichž je známo, že většinu cílové skupiny tvoří nezletilí (pravidlo 75:25)
 • Webové stránky, aplikace a sociální sítě, které slouží k marketingu piva, mají nastavené věkové brány nebo věkové upozornění.