Mladiství a alkohol

Mladiství mnohdy sáhnou po první skleničce ve věku, kdy není zcela ukončený jejich fyzický a duševní vývoj. Takové rozhodnutí bývá někdy spojené s potřebou obstát v kolektivu a dát najevo svou nezávislost. To může dospívající dostat do rizikových situací. Ty v krajním případě můžou ohrozit život.

Co říkají statistiky? Podle studie Health Behaviour in School-aged Children (2018) má až 60 % českých dětí mezi 11. a 15. rokem již zkušenost s alkoholem. 1 z 5 dotazovaných dětí uvádí, že bylo dvakrát či vícekrát během svého života opilé.

Zákonná omezení

Alkohol je látka, která nepatří do dětského světa. Většina zemí proto zákonem stanovuje minimální věk, kdy je možné kupovat a/nebo konzumovat alkohol. Překročení zákona může skončit pokutou, ztrátou řidičského průkazu nebo dokonce vězením. Dále je záležitost s nezletilými konzumenty alkoholu oznámena také orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Důsledky pití mladistvých

Pití v období neukončeného tělesného a duševního rozvoje může mít ale samozřejmě i jiné než jen zákonné důsledky. Ovlivnit může chování v rodině nebo ve škole. Negativní dopady má často i na psychické zdraví. Všechny přímé vlivy alkoholu na dětský mozek ještě nebyly doposud prozkoumány.

Mezi známé problémy způsobené užíváním alkoholu mladistvými ale patří:

  • Psychické a sociální problémy spojené s pitím (např. v rodině, mezi kamarády, špatné studijní výsledky ve škole)
  • Nevratná poškození mozkových center, která mají na starost koncentraci, paměť či schopnost učit se
  • Nemoci jater, která neumí alkohol zpracovat
  • Zvýšené riziko vážných zranění pod vlivem alkoholu jako jsou zlomeniny nebo i tragické události jako autonehody, další typy nehod, sebevraždy
  • Další typy problémů jako jsou krádeže a jiné nezákonné chování, chození za školu, rizikové sexuální chování

Pro rodiče

Jak si jako rodič poradit v situaci, kdy dítě pije? Odborníci doporučují zamyslet se, zda mu svým chováním nenabízíme negativní příklad. Pijeme s rozumem? Jak se chováme opilí? Bavili jsme se někdy s dítětem otevřeně o alkoholu?

I v debatě o alkoholu je nakonec nejdůležitější úzký vzájemný vztah a důvěra mezi dětmi a rodiči. Dítě si nechá spíše poradit od rodiče, který jej respektuje, zná se s jeho přáteli a věří mu. Nelze ale podceňovat ani pravidla. Jasně stanovené mantinely dítě učí nést za sebe odpovědnost.

Další informace a tipy o tom, jak se pobavit s dítětem o alkoholu a jak se na tento rozhovor připravit najdete na stránkách projektu Respektuj 18 (www.respektuj18.cz)

Nebo využijte Poradnu zde na webu a zeptejte se přímo odborníků ze Sananim z.ú.